Rejestracja na szkolenie: Zoga Movement

UWAGA: REJESTRACJA NA SZKOLENIE WIĄŻE SIĘ Z OBCIĄŻENIEM ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ PEŁNYMI KOSZTAMI SZKOLENIA.

1. Wprowadzanie danych| 2. Weryfikacja| 3. Podsumowanie

Szczecin (2019-10-07 - 2019-10-09)

UWAGA

  • PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ NAJPÓŹNIEJ NA DWA TYGODNIE PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM.
  • O REZERWACJI MIEJSCA NA SZKOLENIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁYWU WPŁATY DOKONANEJ NA KONTO SZKOŁY.
  • REJESTRACJA NA SZKOLENIE WIĄŻE SIĘ Z OBCIĄŻENIEM ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ PEŁNYMI KOSZTAMI SZKOLENIA.
  • W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA NA SZKOLENIU LUB ZMIANY TERMINU ZGŁASZAJĄCY SIĘ NIE BĘDZIE OBCIĄŻANY JEGO KOSZTAMI.


Wpłata 200 zł gwarantuje miejsce na szkoleniu.

Jeśli cena szkolenia jest mniejsza niż 200 zł, prosimy o wpłatę całości.

 

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO:

Open Mind Pilates Studio & School

ul. Szeroka 31, 71-211 Szczecin

tel.  667 66 32 33 mail: biuro@openmindschool.pl

NR Konta: 24 1500 1113 1211 1006  3058 0000


WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA

  1. POWYŻEJ 21 DNI PRZED SZKOLENIEM ANULOWANIE REJESTRACJI BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW.
  2. NA 14-21 DNI PRZED SZKOLENIEM OBCIĄŻENIE KOSZTAMI SZKOLENIA W WYSOKOŚCI 30%.
  3. NA 8-14 DNI PRZED SZKOLENIEM OBCIĄŻENIE KOSZTAMI SZKOLENIA W WYSOKOŚCI 50%.
  4. W TERMINIE KRÓTSZYM NIŻ 8 DNI OBCIĄŻENIE KOSZTAMI SZKOLENIA W WYSOKOŚCI 100%.


ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIAŁNOŚCI ZA WYPADKI ZDROWOTNE
ORAZ POZOSTAWIONE LUB ZAGINIONE RZECZY W CZASIE TRWANIA SZKOLENIA.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od siebie, a także prawo do zmiany godzin i miejsca szkolenia.* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane